Contact
Home
webdesign: djRrrong for undone productions

Plaatselijke commissies

Aan het einde van de negentiende eeuw werd tijdens de politieke en maatschappelijke discussie over de Ongevallenwet gesproken over de invloed van werkgevers en arbeiders op de uitvoering. Het resultaat was dat zij vertegenwoordigd waren in de plaatselijke commissies die vanwege artikel 86 van de OW werden ingesteld.
Deze commissies waren belast met het toezicht op de naleving van sommige artikelen van de OW. Ze zouden bijvoorbeeld in naam van de RVB het toezicht op de genees- en heelkundige behandeling uitoefenen. Ze werden paritair samengesteld uit werkgevers en werknemers en kregen een neutrale voorzitter. A. Kuyper wilde plaatselijke commissies bij de uitvoering van de Invaliditeitswet betrekken. In 1921 werden de plaatselijke commissies als gevolg van de decentralisatie van de Ongevallenwet in 1921 opgeheven.

Danièle Rigter

Zie ook:

Archief Plaatselijke commissie Vlaardingen

Over ongevallen-verzekering (1898)

De Ongevallenwet en werkgevers- en werknemersorganisaties

De Ongevallenwet en Centraal Beheer

Effect Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg

Uitvoeringsorganen sociale zekerheid

Betreffende de Raden van Arbeid

Geschiedenis verzorgingsstaat

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade.