Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Verzorgingsstaat
Geschiedenis, achtergronden, nieuws via twitter

Historisch onderzoeksbureau Ecade werkt sinds 1990 voor bedrijven, instellingen en particulieren die geïnteresseerd zijn in hun verleden.

Ecade kan een totaalproduct leveren:
onderzoek, interviews, beeldresearch, tekstschrijven, redactie, vormgeving en productie.
Het eindproduct kan de vorm aannemen van een boek, een documentaire, een dvd, een website of bijvoorbeeld een congres.

Ecade initieert en voert projecten uit die historisch onderzoek bevorderen. Historische bronnen worden gebruikt om kennis over de geschiedenis van het moderne Nederland te verdiepen. Door deelname aan deze projecten vergroten (aspirant) historici hun vakkennis en -ervaring. Het onder de aandacht brengen van de resultaten van het onderzoek is tevens een belangrijk onderdeel van deze projecten.

Historisch onderzoeksbureau Ecade is betrouwbaar, betaalbaar en efficiënt.

Ecade onderschrijft de Richtlijnen van de KNAW.

Is uw interesse gewekt?
Mail of bel ons: ecade@planet.nl of 020 6273467.

Ecade werkte in opdracht van:
Altana Pharma - Buma/Stemra (pdf)- DIVA/KNHG/ING/IISG - Egmond Film&Televisie - Familie Warnaars - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit - Gemeente Nijmegen - HvO Amsterdam - IIAV -
Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars - Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) - ministerie van Buitenlandse Zaken - ministerie van Onderwijs - ministerie van Sociale Zaken - NAI - Ned. Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (pdf)- NEMO - NCRV radio - Pharmaccess Foundation - Rijksuniversiteit Leiden - Provincie Zuid-Holland - stichting De Drie Lichten - stichting HnO - stichting Medische Geschiedenis - stichting Sketch - Teleac - VARA - Metamedica VUmc

Fifine Kist
beeldresearcher, historicus, archivaris
Zelfstandig beeldresearcher en historisch archiefonderzoeker
Maakt toegangen op collecties
Gespecialiseerd in beeldredactionele ondersteuning: het aanleveren en clearen van beeldmateriaal, foto’s en bewegend beeld
Werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals documentairemakers, tv-programma's en musea
Werkte mee aan Spinoza in Amsterdam
Zie www.beeldresearcher.nl

Danièle Rigter
historicus, uitgever, organisator

Heeft ervaring met het ordenen en beheren van administraties en archieven van particulieren, organisaties en bedrijven
Doet onderzoek naar de geschiedenis van de verzorgingsstaat en de zorg
Eigenaar BPC, uitgever van o.a. Supervisie in Opleiding en Beroep, vakblad voor theateramusement Sketch en publicaties over theatergroep Alex d'Electrique
Mede-oprichter van Finger in the Dike
Organisator van diverse congressen

KvK 23062575
Ecade op twitter
Publicaties:
D. Rigter, Integration between nation and state
D. Rigter, Zorg als onderwerp van rijksbemoeienis en nationale regelgeving
D. Rigter, Nationbuilding, democracy and citizenship. The making of the Dutch welfare state
D. Rigter, 'LAD 65 jaar. Verslag van een onderzoek naar de geschiedenis van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 1948-2013'
D. Rigter, K.P. Companje en E.S. Houwaart (red.), 'De gezondheidszorg laat zich in zo'n korte termijn niet omvormen'. Verslag van het Witness Seminar Getuigen van vier decennia stelselwijzigingen in de zorg

D. Rigter, Erfgoedbeheer ziekenfondsen en ziektekostenorganisaties
D. Rigter, Erfgoedgids Financiering van zorg
D. Rigter, 'Belgian Mutual Health Insurance and the Nation State', in: B. Harris, Welfare and Old Age in Europe and North America: The Development of Social Insurance
K.P. Companje, D. Rigter and R.A.A. Vonk, Risk equalization and crowding out
D. Rigter, Better and more Affordable Healthcare
Rapport uit 1908 over onderlinge fondsen
Informatie over de Raden van Arbeid
A.C.M. Kappelhof, D. Rigter, K.P. Companje, Beheer en gebruik van bronnen in het bijzonder betreffende de geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat
D. Rigter, 'Het effect van de invoering van de Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg', in: K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt
K.P. Companje en D. Rigter, ''Ontwerp der wet regelende de ziekenverzorging', of de spanning tussen overheidsfinanciën en volksgezondheid, 1918-1941', in: Tussen volksverzekering en vrije markt
An artists impression of the credit crunch
D. Rigter, Werkgevers, werknemers en de Ziektewet. De totstandkoming van de samenwerking tussen Posthuma en Kupers in 1920
D. Rigter, 'Maakbare mens, maakbare samenleving. Een literatuurstudie naar de rol van de rooms-katholieke elite in Nederland in de periode 1930-1970'

T. Kappelhof en D. Rigter, 'Op zoek naar het persoonlijke', Archievenblad, 106(2002)7
T. Kappelhof en D. Rigter, 'De Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de selectie en bewaring van persoonsdossiers'
D. Rigter, 'Werken met particuliere archieven', Archievenblad, 105(2001)6 zie: p. 1 en p. 2

D. Rigter, Stichting 'De Drie Lichten’ vijftig jaar
B. van den Bosch en D. Rigter, 'De geordende samenleving - De Nederlandse variant van de verzorgingsstaat.' in: H. Bas, H. Schmal (red.), Nederland in de twintigste eeuw
D. Rigter e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken
B. van den Bosch, H. Ebbing en D. Rigter, Hulp na Onderzoek
F. Kist, 'Het ontstaan van het Willemspark' Ons Amsterdam, 44
F. Kist, 'Daendels! D’opperste van Hattems jonge helden!' in: Herman Willem Daendels 1762-1818, tentoonstellingscatalogus
D. Rigter, In het spoor van Jonker. Geschiedenis van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden 1945-1974
D. Rigter, 'Eene dringende noodzakelijkheid'. Geschiedenis van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden 1904-1945